บริการ/อื่นๆ

บริการขนส่งสินค้า

เรามีจุดกระจายสินค้า 4 แห่ง ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

บริการตัดสินค้าตามขนาด

การันตีสินค้าคุณภาพตามมาตรฐานสากล หลากหลายชนิดครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมการใช้งาน บริการตัด แบ่ง ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

บริการให้คำปรึกษา

เรามีฝ่ายขายที่พร้อมให้ความ ช่วยเหลือและบริการลูกค้า ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน

บริการหลังการขาย

เรามีฝ่ายขายที่พร้อมให้ความ ช่วยเหลือและบริการลูกค้า ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน