บทความ

ความแตกต่างระหว่าง Tube กับ Pipe

Tube กับ Pipe แตกต่างกันอย่างไร และการนำไปใช้ทำงาน ต่างกันอย่างไร วันนี้มีคำตอบให้หายข้องใจกัน ว่าทำไมถึงแตกต่างกัน

Tube ในงานท่อหมายถึง ท่อที่กำหนดขนาดโดยระบุ ค่า Outside Diameter (เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก หรือเรียกสั้นๆว่า OD.) และกำหนดความหนาของผนังท่อ เป็นมิลลิเมตร , นิ้ว หรือ Gauge ลักษณะในการใช้งานส่วนใหญ่มักจะถูกใช้เป็นท่อขนาดเล็กภายในอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Heat Exchangers , Air-compressors , และ Boilers ขนาดที่นิยมใช้งานโดยส่วนใหญ่ จะมีขนาดตั้งแต่ OD. 1/8” (3.175 mm. ) ไปจนถึง 3 นิ้ว (76.2 mm.)

Pipe ในงานท่อหมายถึง ท่อที่กำหนดขนาดโดยการระบุค่า Nominal Size เช่นประเทศสหรัฐอเมริการะบุขนาดเป็น Nominal Pipe Size (NPS) ซึ่งเป็นขนาดที่เป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้น อาจจะไม่ใช่ค่าจริงของเส้นผ่านศูนย์กลาง สำหรับความหนาของผนังท่อถูกกำหนดเป็น Schedule Number หรือ Weight Class โดยการใช้งานส่วนใหญ่ Pipe มักถูกใช้เป็นท่อที่เชื่อมต่อจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอุปกรณ์หนึ่ง ขนาดที่นิยมใช้งานโดยส่วนใหญ่ จะมีขนาดตั้งแต่ NPS 1/8”(DN6) ไปจนถึง NPS 80 (DN2000)