สินค้าของเรา

รอกมือ / รอกไฟฟ้า


รอกมือ

ยี่ห้อ : Vital , Black Bear

ขนาด : 0.5 Ton - 20.0 Ton

รอกไฟฟ้า

ยี่ห้อ : Mitsubishi , GIS , Fitop , BlackBear

ขนาด : 0.5 Ton - 100 Ton (by order)

Mitsubishi

GIS

Copyright © 2020 Lee & Steel Co., Ltd.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม